Ozn. o prodloužení platnosti ÚR

7. listopadu 2012 v 12:04 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1569/2012/HS
Č.J.:
1613/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
7.11.2012

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

RÁJ DŘEVA s.r.o., IČO 26921260, Pavlice 34, 671 56 Grešlové Mýto
(dále jen "žadatel") podal dne 29.10.2012 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby:
Dům sociálních a zdravotních služeb Pavlice
na pozemku st. p. 57/2, 278, parc. č. 13/3, 13/4, 15/2, 15/3, 26/1, 26/2, 27/1, 28/1, 28/2, 1100/1, 2197/1, 2202/18 v katastrálním území Pavlice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č.j. 1158/2012/Be, ze dne 12.10.2012.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a závazná stanoviska, námitky a připomínky lze podat do
10.12.2012,
jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny Po a St 8 - 17) před vydáním rozhodnutí o prodloužení platnosti.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desku Obce Šumná, Obce Pavlice a způsobem umožňujícím elektronický přístup. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
žadatel:
RÁJ DŘEVA s.r.o., IDDS: nrdvdmv
Obec Pavlice, IDDS: q34bja4

Účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Marie Bauerová, Pavlice č.p. 93, 671 56 Grešlové Mýto
Bohuslav Bohdálek, Pavlice č.p. 75, 671 56 Grešlové Mýto
Josef Bohdálek, Pavlice č.p. 88, 671 56 Grešlové Mýto
Vlastimil Bohdálek, Boskovštejn č.p. 31, 671 54 Hostim
Božislava Bohdálková, Pavlice č.p. 75, 671 56 Grešlové Mýto
Marie Bořilová, Hluboké Mašůvky č.p. 263, 671 52 Hluboké Mašůvky
Pavel Brabenec, Pavlice č.p. 80, 671 56 Grešlové Mýto
Robert Březina, Pavlice č.p. 17, 671 56 Grešlové Mýto
Ludmila Březinová, Vavřinec č.p. 132, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
Tomáš Čech, Pavlice č.p. 18, 671 56 Grešlové Mýto
Ludmila Čechová, Pavlice č.p. 18, 671 56 Grešlové Mýto
Věra Hlaváčková, Pavlice č.p. 114, 671 56 Grešlové Mýto
Soňa Holienková, Wolkerova č.p. 1122/1, 669 02 Znojmo 2
Jiří Holík, Pavlice č.p. 65, 671 56 Grešlové Mýto
Anežka Holíková, Pavlice č.p. 65, 671 56 Grešlové Mýto
Jaroslav Hvězda, Loucká č.p. 3380/6, 669 02 Znojmo 2
Zdeňka Hvězdová, Loucká č.p. 3380/6, 669 02 Znojmo 2
Radovan Chromý, Pavlice č.p. 70, 671 56 Grešlové Mýto
František Kasl, Pavlice č.p. 56, 671 56 Grešlové Mýto
Dana Kaslová, Pavlice č.p. 56, 671 56 Grešlové Mýto
Josef Koch, Pavlice č.p. 69, 671 56 Grešlové Mýto
Hana Kochová, Pavlice č.p. 69, 671 56 Grešlové Mýto
Jiří Kosík, Pavlice č.p. 61, 671 56 Grešlové Mýto
Jaromír Kovářík, Pavlice č.p. 60, 671 56 Grešlové Mýto
Petr Krejčí, Pavlice č.p. 72, 671 56 Grešlové Mýto
František Kříž, Pavlice č.p. 54, 671 56 Grešlové Mýto
Jan Kříž, Obecní č.p. 270, 671 25 Hodonice
Pavel Kříž, Pavlice č.p. 54, 671 56 Grešlové Mýto
Marie Křížová, Pavlice č.p. 54, 671 56 Grešlové Mýto
Jaroslav Málek, Pavlice č.p. 58, 671 56 Grešlové Mýto
Arnošt Myslík, Pavlice č.p. 8, 671 56 Grešlové Mýto
Vlastimil Paul, Mánesova č.p. 1504, 676 02 Moravské Budějovice 2
Božena Paulová, Pavlice č.p. 73, 671 56 Grešlové Mýto
Marie Pevná, Pavlice č.p. 127, 671 56 Grešlové Mýto
Iva Plíšková, Rozkoš č.p. 44, 671 53 Jevišovice
Věra Stohlová, Pavlice č.p. 172, 671 56 Grešlové Mýto
Marie Stuchlíková, Pavlice č.p. 81, 671 56 Grešlové Mýto
František Svoboda, Pavlice č.p. 64, 671 56 Grešlové Mýto
Stanislava Šulová, Pavlice č.p. 68, 671 56 Grešlové Mýto
Josef Taflíř, Pavlice č.p. 193, 671 56 Grešlové Mýto
Jaroslava Taflířová, Pavlice č.p. 193, 671 56 Grešlové Mýto
Marie Taflířová, Pavlice č.p. 84, 671 56 Grešlové Mýto
František Tůma, Gagarinova č.p. 2524/15, 669 02 Znojmo 2
Anna Vaculíková, náměstí Republiky č.p. 898/19, 669 02 Znojmo 2
E.ON Česká republika, s.r.o.,regionální správa Znojmo, IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Obec Pavlice, IDDS: q34bja4
Optokon Co., Ltd.,, IDDS: s7grkte
RÁJ DŘEVA s.r.o., IDDS: nrdvdmv
SELF servis, spol. s.r.o., IDDS: bwgyq4a
Správa a údržba silnic JmK p.o.,, IČO 70932581, pracoviště Znojmo, Kotkova 24, IDDS: k3nk8e7
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Brno, IDDS: d79ch2h
Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO 49455842, divize Znojmo, IDDS: siygxrm
Volksbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajský úřad JmK Brno, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor dopravy, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Povodí Moravy s.p,, IDDS: m49t8gw

 


Komentáře

1 Phillipned | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 15:10 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>русские знакомства</a>

Онлайн клуб знакомств для интима. лучшие встречи с противоположным полом для удовлетворения фантазий в твоем городе. Заглядывай - не пожалеешь!

бадоо сайт знакомств, бесплатное знакомства регистрация бесплатно онлайн, знакомства онлайн без регистрации бесплатно, знакомства белгород, знакомства майл ру вход, сайт знакомств номера, tabor ru знакомства моя страница, 55 знакомства, jeempo знакомство, знакомства в интернете, сайт серьезных знакомств регистрация бесплатно, навечно сайт знакомств, лесби знакомства, табор знакомства без регистрации, нгс знакомства новосибирск, знакомства 40 лет, знакомства с военными, mylove ru знакомства, знакомства иванова, знакомства через, бесплатное знакомство без регистрации с женщинами, сайт знакомств с девушками, знакомства без пароля, сайт знакомств без регистрации бесплатно для серьезных, знакомства табор ру бесплатный, самый сайт знакомств, сайт знакомств для отношений бесплатной регистрацией, официальное знакомство, знакомства с девушками бесплатно регистрация, бесплатные сайты знакомств отношений без регистрации, знакомства вход регистрация, знакомства без регистрации бесплатно с девушками, знакомства в туле, знакомства в томске, хочу знакомства, сайт знакомств бесплатная регистрация для серьезных отношений, знакомства в казани, блюсистем знакомства, частные объявления знакомства, фильм знакомство с факерами, знакомства вологда, знакомство с факерами 2, знакомства великий, знакомства улан, официальный сайт знакомств, гей знакомства объявления, сайт знакомств майл ру, знакомства за 40 без регистрации бесплатно, знакомства смоленск, знакомства без регистрации вход, сайт знакомства loving

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.