Listopad 2011Změna podávání žádosti - občanských průkazů

14. listopadu 2011 v 11:50 AKTUÁLNÍ INFORMACE
Změna podávání žádosti - OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Žádost o občanský průkaz lze podat u matričního úřadu Šumná nejpozději do 30. listopadu 2011. Po uvedeném termínech bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu pouze na MěÚ Znojmo, Pražská 59, nebo na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností v ČR.

Žádost o občanský průkaz lze podat na MěÚ Znojmo, Pražská 59 nejpozději do 14. prosince 2011. Po uvedeném termínech bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu nejdříve 2. ledna 2012.

Důvodem zrušení podání žádosti o občanský průkaz na Obecním úřadě Šumná je odlišný způsob zpracování žádostí o tzv. občanský průkaz, který od 1. ledna 2012 nahradí současný typ občanského průkazu. Od 2. ledna 2012 si žadatel požádá o občanský průkaz prostřednictvím fotokabiny na přepážce městského úřadu, obdobně jako u žádosti o pas.

Stávající občanské průkazy zůstávají nadále platné, pokud neuplynula doba platnosti v nich uvedená nebo nedošlo ke změně údajů v nich uvedených. Doporučujeme všem občanům, kterým bude končit nebo skončila platnost občanského průkazu nebo pasu, aby výměnu provedli v co nejbližším termínu a vyhnuli se případným komplikacím, kdy by nemohli v druhé půli prosince 2011 provést výměnu dokladů.

PASY

Nejzazší termín pro podání žádostí o vydání pasu je stanoven na 19. prosince 2011. Po tomto termínu je možné požádat o pas až 2. ledna 2012, a to na MěÚ Znojmo, Pražská 59, nebo obecním úřadě obce s rozšířenou působností příslušném podle místa trvalého pobytu občana.. Odstávka systému nemá vliv na žádosti o vydání pasu typu "blesk" bez biometrických údajů s dobou platností 6 měsíců.

Informace o OP a PASECH

3. listopadu 2011 v 12:52 AKTUÁLNÍ INFORMACE