Leden 2011


Daň z nemovitosti

10. ledna 2011 v 10:04 AKTUÁLNÍ INFORMACE
Finanční úřad ve Znojmě
Oddělení majetkových daní a ostatních agend
                                                                                                  Ve Znojmě dne 29.12.2010

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ


V   termínu do  31.  ledna  2011 mají  povinnost podat daňové přiznání   k dani z nemovitostí  poplatníci daně z nemovitostí, kteří dosud nepodali daňové přiznání   a nebo ti poplatníci u nichž došlo ke změně  okolností  rozhodných pro vyměření daně    proti předchozímu zdaňovacímu období.   
V  daňovém přiznání   je  poplatník  povinen  si daň  sám vypočítat a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně, např.
uplatnit případné osvobození nebo odpočty a vyčíslit jejich výši.

Vzhledem k tomu, že za pozdě podané daňové  přiznání vzniká dle Daňového řádu povinnost uhradit  pokutu v minimální výši 500,- Kč,    uvítali bychom rozšíření této informace způsobem ve Vaší obci obvyklým.


Tiskopisy daňových přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh listů  jsou k dispozici na každém finančním úřadě. V elektronické podobě jsou k dispozici na internetových stránkách České daňové správy v nabídce Daňové tiskopisy. 
Daňové přiznání lze též podat elektronicky za podmínek zveřejněných  Ministerstvem  financí  v aplikaci "Elektronická podání pro daňovou správu" na webových stránkách  Daňového portálu, přístupného z internetových stránek  České daňové správy.
Ing. Vlastimil Toman
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend 
Finanční úřad ve Znojmě 


Kontaktní telefon:      515211370
                                   Ing. Josef Veselý - vedoucí referátu daně z nemovitostí
Kontaktní e-mail:       josef.vesely@zno.br.ds.mfcr.cz