Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 29.10.2009 č. 12/2009

16. listopadu 2009 v 16:07 |  Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 29.10.2009
č. 12/2009Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :

1.Program zasedání

2.Pronájem garsonky v budově ZŠ /Špačková Helena/
3.Smlouvu o poskytnutí úvěru od ČS Znojmo

4.Rozpočtové opatření č. 6/2009 dle přílohy

neschvaluje:

1.Smlouvu o dílo IP Izolace Polná - energetické služby pro budovu DDM
- přesunuto k projednání na příští zasedání OZ

2.Záměr prodloužení pronájmu budovy DDM
- přesunuto k projednání na příští zasedání OZ


bere na vědomí :

1.Úpravu rozpočtového výhledu na r. 2010 - 2011 /přijetí úvěru od ČS/

.............................................. ………………………………
starosta místostarostka