Listopad 2009


Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 9.11.2009 č. 13/2009

16. listopadu 2009 v 16:08
.
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 9.11.2009
č. 13/2009


Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :

1.Program zasedání

2.Smlouvu o úvěru č. 0222618439 od České spořitelny ve výši 2 500 000,- Kč

3.Smlouvu o budoucí smlouvě o zastavení nemovitosti č. 0222618439_ZN

4.Smlouvu o zastavení nemovitosti č. 0222618439_ZN1

5.Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 222618439_ZÚ

6.Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 222618439_ZÚ

7. Rozpočtové opatření č. 7/2009
dle přílohybere na vědomí:

1.Úpravu územního plánu obce Šumná

.............................................. ………………………………
starosta místostarostka

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 29.10.2009 č. 12/2009

16. listopadu 2009 v 16:07 Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 29.10.2009
č. 12/2009Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :

1.Program zasedání

2.Pronájem garsonky v budově ZŠ /Špačková Helena/
3.Smlouvu o poskytnutí úvěru od ČS Znojmo

4.Rozpočtové opatření č. 6/2009 dle přílohy

neschvaluje:

1.Smlouvu o dílo IP Izolace Polná - energetické služby pro budovu DDM
- přesunuto k projednání na příští zasedání OZ

2.Záměr prodloužení pronájmu budovy DDM
- přesunuto k projednání na příští zasedání OZ


bere na vědomí :

1.Úpravu rozpočtového výhledu na r. 2010 - 2011 /přijetí úvěru od ČS/

.............................................. ………………………………
starosta místostarostka