Červen 2009

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 25.5.2009 č. 5/2009

3. června 2009 v 7:58 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 25.5.2009
č. 5/2009


Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :

1.Program zasedání

2.Rozpočtové opatření č. 1/2009 dle přílohy
3.Darovací smlouvu na pozemek pod kostelem p.č. 389/2

4.Pronájem bytu - garsonka ZŠ - Ladislav a Jitka Zedníkovi, Šumná 167

5.Přijetí dotace z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova na opravu místních
komunikací ve výši 152 000,- Kč
6.Prodloužení pronájmu nebytových prostor pro ZZS JMK do 31.7.2014


bere na vědomí :

1.Zřízení datových schránek pro komunikaci s veřejnou správou

2.Výkon veřejné služby v obci

3.Žádost o 2 pracovní místa na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce


ukládá :

1.Zpracovat stanovisko zastupitelstva k monitoringu hospodaření obce
.............................................. ………………………………
starosta místostarostka