Výroční zpráva za rok 2008

19. února 2009 v 14:14 |  Povinné informace
Obec Šumná
vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
výroční zprávu:


VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti obecního úřadu ŠUMNÁ v oblasti poskytování informací za rok 2008
  1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
V roce 2008 nebyla podána žádná písemná žádost.

  1. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
V roce 2008 nebylo podáno žádné odvolání.

  1. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
V roce 2008 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

  1. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
V roce 2008 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.


V Šumné, dne 22.1.2009
Petr Cejpek
starosta obce