Leden 2009Upozornění FÚ Znojmo daň z nemovitostí

20. ledna 2009 v 12:33 AKTUÁLNÍ INFORMACE
Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

Otázka1. Jaké nejdůležitější změny zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí nastávají k 1. lednu 2009 novelizací zákonem č. 1/2009 Sb.?
Novela zákona zrušuje osvobození
- od daně z nových staveb a bytů v nových stavbách podle § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí, které je poskytováno na dobu 15 let.
Již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009 (např. stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008), ve zdaňovacím období 2010 nelze již osvobození poskytnout,
Od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008.
- od daně ze staveb po zateplení na základě stavebního povolení, které je podle § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí poskytováno na dobu 5 let.
Již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012 (např. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2008 a byl uplatněn v daňovém přiznání na rok 2008).
Od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, bylo-li jejich zateplení provedeno v průběhu roku 2008.

Otázka2. Mění se výše daně z nemovitostí?
Od 1.1.2009 došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke zvýšení průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím. Poplatníci, kteří mají v daňovém přiznání pozemky, budou mít vyšší daň z nemovitostí.
Změnu provede správce daně sám a vyměří daň ve výši poslední známé povinnosti upravené o změny. Výsledek vyměření poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Otázka3. Jak je to s placením daně z nemovitostí

Vzhledem k tomu, že u většiny poplatníků dojde ke změně výše daňové povinnosti, doporučujeme počkat s placením až do obdržení složenky k úhradě, kterou bude finanční úřad opět rozesílat nejpozději počátkem května.
Daň do výše 5000 Kč je splatná do konce května.
Pokud někdo složenku čeká ale neobdrží, měl by se informovat u správce daně a situaci řešit, čímž se předejde vzniku případné sankce z prodlení úhrady.

Pokud přesto někteří poplatníci zaplatí daň z nemovitostí v předstihu podle daňové povinnosti za rok 2008, budou jim údaje na alonži složenky sloužit ke kontrole. Případný rozdíl mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou pak mohou doplatit použitím daňové složenky na poště bez poplatku.