Květen 2008

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 28.4.2008 č. 4/2008

19. května 2008 v 9:32 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 28.4.2008
č. 4/2008
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 1/2008 dle přílohy
bere na vědomí :
1. Informaci k územnímu plánu obce Šumná
2. Informaci k pouti 11.5.2008
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka