Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.10.2007 č.10/2007

8. listopadu 2007 v 7:46 |  Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.10.2007
č. 10/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Rozpočtové opatření č. 6/2007
2. Návrh územního plánu
3. Smlouvu o poskytnutí dotace JSDH Šumná
4. Návrh nového čísla Šumenského zpravodaje
5. Sazebník poskytovaných služeb dle přílohy
bere na vědomí :
1. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Šumná za školní rok 2006/2007
2. Informaci o založení Sportovního klubu při ZŠ Šumná
3. Rozpočtový výhled na r. 2008-2009 dle přílohy
4. Nabídku na využití budovy bývalého Hotelu
ukládá :
1. Starostovi zajistit organizaci besedy s důchodci
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka