Stavba kostela v Šumné

24. října 2007 v 9:44 |  Kostel Svatého Ducha v Šumné
Kostel v Šumné

Dne 24. 10 2005 na svatého Antonína Marie Klareta byla zahájena stavba kostela v Šumné. Práce na kostele Svatého Ducha
Ve středu 2.10.2007 pan farář z Pavlic otec Oldřich Máša požehnal nový kříž na věži kostela na Šumné. Do paty kříže byly uloženy dokumenty pro příští generace.

Žehnání kříže P. Oldřich Máša, MD a OF Otec Oldřich se spolubratry při žehnání

Kříž na kostele v Šumné Pohled na kropení kříže svěcenou vodou

pohled na kostel od nádraží Pohled na rozestavěný kostel od bytovek

lešení zvenku
pohled zboku

lešení u kostela
lešení u kostela

pohled na věž
pohled na věž kostela


pohled z věže směrem k nádraží
Výhled z věže


schodiště
schodiště


suterén
budoucí klubovna v suterénu


šalování pro čelní okno
tesařské výrobky

šalování pro čelní okno
dílo Martina Šnajdra


pohled schodiště věže
schodiště do věže


WC
budoucí WC

budoucí kuchyňka
budoucí kuchyňkalešení u okna
lešení u okna

na kůru
detail - na kůru

okna
pohled na okna

pohled do presbytáře
pohled do presbytáře

podbitý strop
klenba