Říjen 2007

Restaurace KD Šumná

26. října 2007 v 12:59 Služby v obci
Restaurace KD Šumná
Šumná 149, 671 02 Šumná
Jaroslav Drtina, mob: 603 872 444
40 míst v hostinci
30 míst letní posezení
V letním období teplá kuchyně

Stavba kostela v Šumné

24. října 2007 v 9:44 Kostel Svatého Ducha v Šumné
Kostel v Šumné

Dne 24. 10 2005 na svatého Antonína Marie Klareta byla zahájena stavba kostela v Šumné. Práce na kostele Svatého Ducha
Ve středu 2.10.2007 pan farář z Pavlic otec Oldřich Máša požehnal nový kříž na věži kostela na Šumné. Do paty kříže byly uloženy dokumenty pro příští generace.

Žehnání kříže P. Oldřich Máša, MD a OF Otec Oldřich se spolubratry při žehnání

Kříž na kostele v Šumné Pohled na kropení kříže svěcenou vodou

pohled na kostel od nádraží Pohled na rozestavěný kostel od bytovek

lešení zvenku
pohled zboku

lešení u kostela
lešení u kostela

pohled na věž
pohled na věž kostela


pohled z věže směrem k nádraží
Výhled z věže


schodiště
schodiště


suterén
budoucí klubovna v suterénu


šalování pro čelní okno
tesařské výrobky

šalování pro čelní okno
dílo Martina Šnajdra


pohled schodiště věže
schodiště do věže


WC
budoucí WC

budoucí kuchyňka
budoucí kuchyňkalešení u okna
lešení u okna

na kůru
detail - na kůru

okna
pohled na okna

pohled do presbytáře
pohled do presbytáře

podbitý strop
klenbaPolicie ČR

24. října 2007 v 8:27 Policie ČR
Logo PČR
Příslušné obvodní oddělení Policie ČR obce Šumná je
ve Vranově nad Dyjí.
Informace o dění Policie ČR naleznete na internetové adrese:

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 24.9.2007 č.9/2007

18. října 2007 v 11:41 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 24.9.2007
č. 9/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 5/2007
bere na vědomí :
1. Zprávu policie ČR
2. Zprávu starosty o průběhu posvícení
3. Zprávu starosty o zahájení školního roku 2007/2008
4. Zprávu o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce
Krajským úřadem JMK Brno
ukládá :
1. Starostovi zpracovat sazebník poplatků za poskytování služeb
2. Připravit návrh 2. čísla Šumenského zpravodaje - vydání do 20.11.2007
.................................................................................................
starosta
místostarostka