Září 2007

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 9.5.2006 č. 4/2006

20. září 2007 v 8:37 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 9.5.2007
č. 4/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 1/2007
bere na vědomí :
1. Rozhodnutí na přípravu vyhlášky "Používání alkoholu na veřejnosti v obci"
2. Průběh přípravy k vydávání obecního zpravodaje
3. Návštěvu vodojemu Lesná a ČOV Štítary
.............................................................................................
starostamístostarostka