Rybářské lístky

13. června 2007 v 10:15 |  Informace Obecního úřadu
Rybářské lístky
Protože se ještě příležitostně setkáváme s žádostmi o vydání rybářského lístku na našem úřadě, uvádíme následující informace:
Žádost o vydání rybářského lístku lze podat na Městském úřadě Znojmo, odboru životního prostředí, nám. Armády 1213/8, vždy v úřední dny (pondělí, středa) od 8.00 do 17.00 hod. V ostatní dny je nutné se předem telefonicky domluvit s pracovníkem odboru životního prostředí, tel: 515216418. K podání žádosti je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek a občanský průkaz, žádost vyplní pracovník odboru ŽP.
Výše správního poplatku je závislá na délce platnosti rybářského lístku a to: na 1 rok 100 Kč, na 3 roky 200 Kč a na10 let 500 Kč. Děti mladší 15-ti let platí na 1 rok 50 Kč a na 3 roky 100 Kč.