Občanské průkazy

13. června 2007 v 10:08 |  Informace Obecního úřadu
Občanské průkazy:
výměnu na Obecním úřadě Šumná nebo na MěÚ ve Znojmě, Pražská 59, budova Policie ČR, přízemí vlevo.
K vyřízení nového občanského průkazu je třeba doložit:
· žádost (k vyzvednutí na OÚ Šumná)
· dosavadní občanský průkaz
· rodný list
· oddací list
· rozsudek o rozvodu s údajem o nabytí právní moci
· potvrzení o občanském průkazu (např. v případě ztráty nebo odcizení dosavadního občanského průkazu)
K vydání prvního občanského průkazu je třeba doložit:
  • rodný list
  • osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas.
O osvědčení o státním občanství ČR žádá zákonný zástupce dítěte (jeden z rodičů) na Obecním úřadě v Šumné.
K žádosti je třeba doložit:
· OP zákonného zástupce dítěte
· rodný list dítěte
· oddací list rodičů
· popř. rodné listy rodičů dle konkrétního případu