Cestovní doklady

13. června 2007 v 10:12 |  Informace Obecního úřadu
Cestovní doklady
K vydávání cestovních dokladů je podle nového zákona oprávněn Městský úřad ve Znojmě, odbor správní, Pražská 59, budova Policie ČR, přízemí vlevo, telefon: 515 216 364 nebo 515 216 365.
Občan musí předložit:
· doklady jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, např.
· platný občanský průkaz
· při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství ČR, tj. platným občanským průkazem nebo osvědčením o státním občanství ČR
· pro cestovní doklady vydávané ve lhůtě do 30 dnů s platností 5 a 10 let se fotografie zpracovává digitálně přímo na pracovišti cestovních dokladů MěÚ Znojmo
· v případě vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě do 15 dnů je potřeba doložit
2 fotografie
Platnost cestovních dokladů a poplatky za vydání
Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů
- občané starší 15 let 600,-Kč platnost 10 let
- děti do 15 let 100,- Kč, platnost 5 let
Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 15 dnů
- občané starší 15 let 1.500,-Kč platnost 6 měsíců
- děti do 15 let 1000,- Kč, platnost 6 měsíců