Červen 2007

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.6.2007 č. 7/2007

26. června 2007 v 9:27 Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 25.6.2007
č. 7/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Závěrečný účet obce Šumná za rok 2006
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
3. Rozpočtové opatření č. 3/2007
bere na vědomí :
1. Zprávu o kontrole finančního a kontrolního výboru

2. Informace o Šumenském zpravodaji

3. Zprávu velitele SDH

ukládá :
1. Starostovi obce informovat Policii ČR o průtahu obcí a
rychlosti projíždějících vozidel
............................................................................................
starostamístostarostka

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.6.2007 č. 6/2007

14. června 2007 v 13:03 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 13.6.2007
č. 6/2007

Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Smlouvu o úvěru č. 221689489 od České spořitelny Znojmo ve
výši 2 500 000,- Kč na splátku půjčky od ZSO VAK Znojemsko a
dále na dokončovací práce po kanalizaci
ukládá :
1. Starostovi obce uzavřít smlouvu o úvěru
2. Finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu v rámci své náplně
............................................................................................
starostamístostarostka

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.5.2007 č. 5/2007

14. června 2007 v 13:01 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 30.5.2007
č. 5/2007

Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Poskytnutí úvěru ve výši 2 500 000,- Kč od České spořitelny Znojmo na splátku
půjčky na kanalizaci od ZSO VAK Znojemsko a dále na dokončovací práce po
kanalizaci
ukládá :
1. Starostovi obce vyřízení úvěru od České spořitelny
............................................................................................
starostamístostarostka

Řidičské průkazy

13. června 2007 v 10:33 Informace Obecního úřadu
Výměna řidičských průkazů:
vyřizuje Městský úřad Znojmo, Pražská 59, telefon 515 216 384, 515 216 385, 515 216 386.
S sebou je nutné vzít:
· platný doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
· jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
· řidičský průkaz, kterému končí platnost
Více informací lze získat na stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz

Trvalý pobyt

13. června 2007 v 10:31
Stránky se připravují.

Rybářské lístky

13. června 2007 v 10:15 Informace Obecního úřadu
Rybářské lístky
Protože se ještě příležitostně setkáváme s žádostmi o vydání rybářského lístku na našem úřadě, uvádíme následující informace:
Žádost o vydání rybářského lístku lze podat na Městském úřadě Znojmo, odboru životního prostředí, nám. Armády 1213/8, vždy v úřední dny (pondělí, středa) od 8.00 do 17.00 hod. V ostatní dny je nutné se předem telefonicky domluvit s pracovníkem odboru životního prostředí, tel: 515216418. K podání žádosti je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek a občanský průkaz, žádost vyplní pracovník odboru ŽP.
Výše správního poplatku je závislá na délce platnosti rybářského lístku a to: na 1 rok 100 Kč, na 3 roky 200 Kč a na10 let 500 Kč. Děti mladší 15-ti let platí na 1 rok 50 Kč a na 3 roky 100 Kč.

Cestovní doklady

13. června 2007 v 10:12 Informace Obecního úřadu
Cestovní doklady
K vydávání cestovních dokladů je podle nového zákona oprávněn Městský úřad ve Znojmě, odbor správní, Pražská 59, budova Policie ČR, přízemí vlevo, telefon: 515 216 364 nebo 515 216 365.
Občan musí předložit:
· doklady jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, např.
· platný občanský průkaz
· při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství ČR, tj. platným občanským průkazem nebo osvědčením o státním občanství ČR
· pro cestovní doklady vydávané ve lhůtě do 30 dnů s platností 5 a 10 let se fotografie zpracovává digitálně přímo na pracovišti cestovních dokladů MěÚ Znojmo
· v případě vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě do 15 dnů je potřeba doložit
2 fotografie
Platnost cestovních dokladů a poplatky za vydání
Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů
- občané starší 15 let 600,-Kč platnost 10 let
- děti do 15 let 100,- Kč, platnost 5 let
Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 15 dnů
- občané starší 15 let 1.500,-Kč platnost 6 měsíců
- děti do 15 let 1000,- Kč, platnost 6 měsíců

Občanské průkazy

13. června 2007 v 10:08 Informace Obecního úřadu
Občanské průkazy:
výměnu na Obecním úřadě Šumná nebo na MěÚ ve Znojmě, Pražská 59, budova Policie ČR, přízemí vlevo.
K vyřízení nového občanského průkazu je třeba doložit:
· žádost (k vyzvednutí na OÚ Šumná)
· dosavadní občanský průkaz
· rodný list
· oddací list
· rozsudek o rozvodu s údajem o nabytí právní moci
· potvrzení o občanském průkazu (např. v případě ztráty nebo odcizení dosavadního občanského průkazu)
K vydání prvního občanského průkazu je třeba doložit:
  • rodný list
  • osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas.
O osvědčení o státním občanství ČR žádá zákonný zástupce dítěte (jeden z rodičů) na Obecním úřadě v Šumné.
K žádosti je třeba doložit:
· OP zákonného zástupce dítěte
· rodný list dítěte
· oddací list rodičů
· popř. rodné listy rodičů dle konkrétního případu