Usnesení zastupitelstva ze dne 26.3.2007 č.3/2007

2. května 2007 v 16:53 |  Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.3.2007
č. 3/2007

Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Plnění rozpočtu obce za rok 2006 dle přílohy
3. Rozpočet obce na rok 2007 dle přílohy
4. Přidělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ za rok 2006
do rezervního fondu
5. Dohodu o poskytnutí příspěvku na provoz turistického informačního
centra Vranov nad Dyjí na rok 2007 a členský příspěvek Sdružení
pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
bere na vědomí :
1. Rozpočtový výhled obce na rok 2008 -2009
2. Informaci o zamítnutí dotace KÚ JMK na místní komunikace
............................................................................................
starostamístostarostka