Nabídka internetového připojení

7. května 2007 v 13:09 |  AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nabídka internetového připojení pro občany

Obec Šumná nabízí zájemcům zřízení bezdrátového internetu. Obec Šumná ( poskytovatel ) má se společností SKY-NET, a.s., Hybešova 42, Brno, uzavřenou smlouvu o poskytování telekomunikační služby v rozsahu bezdrátového připojení k internetu. Přenosová rychlost
12 Mbps, agregace se odvíjí od počtu připojených uživatelů, je tedy pohyblivá.
Cena služby:
  • Jednorázový zřizovací poplatek za instalaci koncového zařízení ve výši 2.368,- Kč splatný při podpisu smlouvy ( instalované koncové zařízení s příslušenstvím se stává majetkem uživatele )
  • Úhrada za poskytování služby ve výši 350,- Kč měsíčně ( hradí se na 3 měsíce předem )
Podmínkou fungujícího připojení je dobrá viditelnost z místa koncového zařízení na rodinném domku na anténu umístěnou na střeše budovy Základní školy v Šumné.
Zájemcům o připojení bude před instalací a uzavřením smlouvy tato skutečnost prověřena.
Kontaktní údaje:
Obec Šumná, tel: 515 291 300