Květen 2007

Nabídka internetového připojení

7. května 2007 v 13:09 AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nabídka internetového připojení pro občany

Obec Šumná nabízí zájemcům zřízení bezdrátového internetu. Obec Šumná ( poskytovatel ) má se společností SKY-NET, a.s., Hybešova 42, Brno, uzavřenou smlouvu o poskytování telekomunikační služby v rozsahu bezdrátového připojení k internetu. Přenosová rychlost
12 Mbps, agregace se odvíjí od počtu připojených uživatelů, je tedy pohyblivá.
Cena služby:
  • Jednorázový zřizovací poplatek za instalaci koncového zařízení ve výši 2.368,- Kč splatný při podpisu smlouvy ( instalované koncové zařízení s příslušenstvím se stává majetkem uživatele )
  • Úhrada za poskytování služby ve výši 350,- Kč měsíčně ( hradí se na 3 měsíce předem )
Podmínkou fungujícího připojení je dobrá viditelnost z místa koncového zařízení na rodinném domku na anténu umístěnou na střeše budovy Základní školy v Šumné.
Zájemcům o připojení bude před instalací a uzavřením smlouvy tato skutečnost prověřena.
Kontaktní údaje:
Obec Šumná, tel: 515 291 300

Usnesení zastupitelstva ze dne 26.3.2007 č.3/2007

2. května 2007 v 16:53 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.3.2007
č. 3/2007

Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Plnění rozpočtu obce za rok 2006 dle přílohy
3. Rozpočet obce na rok 2007 dle přílohy
4. Přidělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ za rok 2006
do rezervního fondu
5. Dohodu o poskytnutí příspěvku na provoz turistického informačního
centra Vranov nad Dyjí na rok 2007 a členský příspěvek Sdružení
pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
bere na vědomí :
1. Rozpočtový výhled obce na rok 2008 -2009
2. Informaci o zamítnutí dotace KÚ JMK na místní komunikace
............................................................................................
starostamístostarostka