Září 2006

Obecné informace

19. září 2006 v 14:09 Hlavní stránka
Obec Šumná 149, 671 02 Šumná
tel./fax: 515 291 300
Popis organizační struktury .

OBECNÍ ÚŘAD
starosta:místostarosta:
Petr Cejpek
Mgr. Petr Sklenář
účetní, matrikářka:matrikářka, administrativní pracovnice:
Miroslava DvořákováLenka Korchová, DiS.
tel: 515 291 300

tel: 515 291 300
STAVEBNÍ ÚŘAD
pověřena vedením:
referentky
Hana SamkováJiřina Cejpková
tel: 515 291 288
tel: 515 291 288


ZASTUPITELSTVO
Petr Cejpek
Ing. Václav Hrubý
Sylva Ingrová
Ing. Zbyněk Kopřiva
Dana Nečasová
Drahomíra Pevná
Pavel Slabý
Mgr. Petr Sklenář
Jan Tobolka


Úřední hodiny:
Pondělí, Středa: 8.00 - 17.00 hodin
Informace o úhradě poplatků
Poplatky za likvidaci komunálního odpadů, poplatek ze psů, správní poplatky, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek lázeňský a rekreační a ostatní platby lze hradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny, nebo složenkou na účet obce ČS 182-1583412369/ 0800.
Počet obyvatel: 610
Identifikační číslo organizace (IČO): IČO: 00293610
DIČ: CZ00293610
Nadmořská výška: 438
Rok první písemné zmínky: 1798
Seznam organizací zřízených obcí
Základní škola a Mateřská škola Šumná, okr. Znojmo: příspěvková organizace
Kanalizace: ano
Vodovod: ano
Rozvod plynu: ano
Zdravotní středisko: ano
Pošta: ano
Možnost ubytování: ano
Doprava
Vlaková zastávka: ano
Autobusová zastávka linky místního významu: ano

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 1.11.2006

19. září 2006 v 14:05 Usnesení OZ
U s n e s e n í
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 1.11.2006
Obecní zastupitelstvo po projednání :

a/ volí v souladu s § 84 odst. 1, písm.1) zákona o obcích :
1. starostou obce : p. Petra Cejpka
2. místostarostou obce : ing. Dášu Cihlářovou

b/ bere na vědomí :

1. provedení kontroly osvědčení o zvolení členů zastupitelstva
2. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

......................................... .............................................
starosta místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 4.9.2006 č. 8/2006

19. září 2006 v 9:30 Usnesení OZ
Usnesenízastupitelstva obce Šumná ze dne 4.9.2006
č.8/2006
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č.4 - dle přílohy
neschvaluje :
1. Převzetí opatrovnictví B.Česnek - Okresní soud v Jihlavě
bere na vědomí :
1. Zprávy o provedené kontrole kontrolního a finančního výboru
ze dne 16.8.2006 a 23.8.2006
2. Program posvícení v obci
ukládá :
1. Finančnímu a kontrolnímu výboru provést další kontrolu dle své náplně
.................................................................
starostazástupce starosty

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.7.2006 č. 7/2006

1. září 2006 v 14:20 Usnesení OZ
Usnesenízastupitelstva obce Šumná ze dne 26.7.2006
č.7/2006
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje:
1. Pro volby do zastupitelstev konané 20. a 21. října 2006 :
počet členů zastupitelstva 9
volební okrsek 1
minimální počet členů volební komise 5 členů +
zapisovatel
2. Podmínky připojení občanů k bezdrátovému internetu:
písemná dohoda s uvedením způsobu a termínu vybírání
poplatků, postup v případě nezaplacení poplatků
3. Uspořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
do 25.8.2006
4. Změnu ročních čtenářských poplatků v místní knihovně
žáci ZŠ Šumná 10,- Kč
ostatní 20,- Kč
5. Vklad na vkladní knížky žáků 1. tř. ZŠ Šumná ve výši
100,- Kč
.....................................................................
starostazástupce starosty