Červenec 2006

Základní informace obce Šumná

24. července 2006 v 13:38
Obecní úřad Šumná 149,671 02 Šumná
tel. / fax: 515 291 300
el. podatelna: podatelna.ousumna@seznam.cz
e-mail: ousumna@volny.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Popis organizační struktury
starosta:
Petr Cejpek
místostarosta:
Jan Tobolka
zastupitelstvo:
Ing. Zbyněk Kopřiva
Jaroslava Kašparová
Přemysl Ošťádal
Martin Král
Marie Mikulášková
Jaroslav Kosmák

účetní, matrikářka:
Miroslava Dvořáková
tel.: 515 291 300

matrikářka, administrativní pracovnice:
Lenka Korchová
tel.: 515 291 300
STAVEBNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ
pověřena vedením:
Hana Samková
tel.: 515 291 288
referentka:
Jiřina Cejpková
tel.: 515 291 288
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa: 8.00 - 17.00 hodin
Informace o úhradě poplatků
Poplatky za likvidaci komunálního odpadů, poplatek ze psů, správní poplatky, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek lázeňský a rekreační a ostatní platby
lze hradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny, nebo složenkou na účet obce číslo KB 3521741/0100,
případně na účet obce ČS 1583412369/ 0800.
Počet obyvatel:
600
Identifikační číslo organizace (IČO)
IČO: 00293610
Seznam organizací zřízených obcí
Základní škola a Mateřská škola Šumná, okr. Znojmo
příspěvková organizace

Ordinace lékařů

20. července 2006 v 14:46 Služby v obci
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Filip Lerch
telefon: 515 291 343
Ordinační doba
Pondělí
7.00 - 12.00
Úterý
12.00 - 16.00
Středa
13.00 - 18.00
Čtvrtek
7.00 - 11.00
Pátek
7.00 - 10.00
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Rudolf Bugner
telefon: 515 291 460
Ordinační doba
Pondělí
Úterý
7.30 - 11.00
Středa
Čtvrtek
7.30 - 11.00
Pátek
9.30 - 11.00
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO STOMATOLOGII
MUDr. Stanislava Studená
telefon: 515 291 345
Ordinační doba
Pondělí
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Úterý
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Středa
8.00 - 12.00
13.30 - 18.00
Čtvrtek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Pátek
8.00 - 12.00
17.00 - 19.00
Sobota
17.00 - 19.00

Pošta Šumná

18. července 2006 v 15:15 Služby v obci
Telefon: 515 291 311, 515 291 060
Hodiny pro veřejnost
Pondělí
8.00 - 11.00
13.00 - 17.00
Úterý
8.00 - 11.00
13.00 - 17.00
Středa
8.00 - 11.00
13.00 - 17.00
Čtvrtek
8.00 - 11.00
13.00 - 17.00
Pátek
8.00 - 11.00
13.00 - 17.00

Místní knihovna Šumná

18. července 2006 v 15:12 Služby v obci
Místní knihovna Šumná
Šumná 92 (v budově Základní školy Šumná)
Zřizovatel: Obec Šumná
Knihovnice: Marie Kosmáková
Knihovna v obci Šumná kromě půjčování knih nabízí internet pro veřejnost.
Půjčovní doba:
čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin

Výroční zpráva za rok 2005

18. července 2006 v 8:26
Obec Šumná vydává v souladu s § 18 zák.č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
V Ý R O Č N ÍZ P R Á V U
o činnosti Obecního úřadu Šumná v oblasti poskytování informací za rok 2005

1.Počet písemně podaných žádostí o informace
V roce 2005 nebyla podána žádná písemná žádost.

2. Počet podaných odvolání /rozkladů/ proti rozhodnutí
V roce 2005 nebylo podáno žádné odvolání.

3. Přezkoumání rozhodnutí soudem
V roce 2005 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

4. Řízení o sankcích za nedodržování zák.č. 106/1999 Sb.
V roce 2005 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
V Šumné, dne 31.1.2006

Petr Cejpek
starosta obce Šumná

Obecné informace

17. července 2006 v 16:40


Obecní úřad Šumná 149,671 02 Šumná
tel. / fax: 515 291 300
el. podatelna: podatelna.ousumna@seznam.cz
e-mail: ousumna@volny.cz

OBECNÍ ÚŘAD
Popis organizační struktury
starosta:
Petr Cejpek
místostarosta:
Jan Tobolka
zastupitelstvo:
Ing. Zbyněk Kopřiva
Jaroslava Kašparová
Přemysl Ošťádal
Martin Král
Marie Mikulášková
Jaroslav Kosmák

účetní, matrikářka:
Miroslava Dvořáková
tel.: 515 291 300

matrikářka, administrativní pracovnice:
Lenka Korchová, DiS.
tel.: 515 291 300
STAVEBNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ
vedoucí
Ladislav Bechný
tel.: 515 291 288
Referentky:
Hana Samková
Jiřina Cejpková
tel.: 515 291 288
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa: 8.00 - 17.00 hodin
Informace o úhradě poplatků
Poplatky za likvidaci komunálního odpadů, poplatek ze psů, správní poplatky, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek lázeňský a rekreační a ostatní platby
lze hradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny, nebo složenkou na účet obce číslo KB 3521741/0100,
případně na účet obce ČS 1583412369/ 0800.
Počet obyvatel:
600
Identifikační číslo organizace (IČO)
IČO: 00293610
Seznam organizací zřízených obcí
Základní škola a Mateřská škola Šumná, okr. Znojmo
příspěvková organizace