Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

17. května 2006 v 14:26 |  Povinné informace
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Úplný oficiální název povinného subjektu
Účetní, matrikářka: Miroslava Dvořáková
Matrikářka, pokladní: Lenka Korchová
Úřední hodiny: Po,St: 8.00 - 17.00 hodin
1.

Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec ŠUMNÁ
2.
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,za kterých provozuje svoji činnost
Obec vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s §1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění ke dni 24.11.1990.
a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3.

Popis organizační struktury povinného subjektu

Starosta: Petr Cejpek
Místostarosta: Mgr. Petr Sklenář
Zastupitelstvo:
Petr Cejpek
Ing. Václav Hrubý
Sylva Ingrová
Ing. Zbyněk Kopřiva
Dana Nečasová
Drahomíra Pevná
Pavel Slabý
Mgr. Petr Sklenář
Jan Tobolka

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail pro elektronický podpis, nebo jiné možné spojení
Sídlo: Šumná 149, 671 02
Telefon: 515 291 300
Fax: 515 291 300
5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Číslo účtu: 1583412369/ 0800
6.
Identifikační číslo organizace (IČO)

IČO: 00293610

7.
Daňové a identifikační číslo (DIČ)
DIČ: CZ00293610
8.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Na úřední desce umístěné: u obecního úřadu
Elektronická vývěska na www.obecsumna.blog.cz
Na obecním úřadě v době: Po,St: 8.00 - 17.00 hodin
9.
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
Ústně, písemně a nebo pomocí telekomunikačního zařízení na Obecním úřadě
v Šumné
10.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
  1. Ústava České republiky
  2. Listina základních práva a svobod
  3. Zákony , např. 128/2000 Sb. o obcích
11.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Mzdové náklady:
Materiálové náklady (kopírování, papír, obálky apod.)
Doručovací náklady:
Ostatní prokazatelné náklady:
12.
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
Základní škola a Mateřská škola Šumná / příspěvková organizace/
Sbor dobrovolných hasičů /organizační složka obce/
Místní knihovna /organizační složka obce/
Zpracoval: Petr Cejpek
Jméno/funkce: starosta obce
Datum: 1.12.2006
Razítko/podpis: